Ile będę miała dzieci

Nasz test na ilość dzieci rozwiązało 451804 osób, rozwiąż go i Ty !

Polityka prywatności

Ile urodzę dzieci

1. Dane osobowe.

Dane osobowe użytkowników przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

2. Ciasteczka, czyli cookies.

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej z serwisu. Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych, a w większości przypadków służą jedynie do celów statystycznych lub też identyfikacji powracającego użytkownika.