Ile będę miała dzieci

Nasz test na ilość dzieci rozwiązało 451800 osób, rozwiąż go i Ty !

Regulamin serwisu

Ile urodzę dzieci

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu ile-dzieci.pl

2. Podmiotem świadczącym Usługę Kody Dostępu do witryn internetowych jest właściciel serwisu ile-dzieci.pl, którym jest MobiFunApps LLC, 113 Barksdale Professional Center, Newark, DE 19711-3258, USA

3. Usługa rozpoczyna się dnia 29 października 2012 i trwać będzie do odwołania.

4. Korzystanie z serwisu WWW przez użytkownika jest bezpłatne przy czym uzyskanie wyniku testu jest płatne.

5. Serwis sms polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia uzyskanie wyniku testu w serwisie ile-dzieci.pl

6. Ceny odnoszą się do kosztu uzyskania jednorazowego kodu dostępu. Aby otrzymać wyniki Testu należy wprowadzić kod dostępu.

7. Płatność promocyjna SMS Premium obowiązuje w godzinach od 1:00 do 7:00. Poza promocją, w godzinach od 7:00 do 24:00 oraz od 0:00 do 1:00, obowiązuje płatność standardowa SMS Premium.

8. Koszty usługi dla płatności promocyjnej SMS Premium wynoszą 0,50 złotych netto (0,62 złotych brutto). W przypadku wybrania płatności promocyjnej SMS Premium wiadomość o treści "PG5" należy wysłać na numer 7055. Aby otrzymać kod dostępu w przypadku wybrania płatności promocyjnej należy wysłać jedną wiadomość sms.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci internet oraz sieci telekomunikacyjnej za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM, operatorów sieci telefonii stacjonarnej i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.

10. Koszty usługi dla płatności standardowej SMS Premium wynoszą 25,00 złotych netto (30,75 złotych brutto). W przypadku wybrania płatności standardowej SMS Premium wiadomość o treści "PG5" należy wysyłać na numer 92555. Aby otrzymać kod dostępu w przypadku wybrania płatności standardowej należy wysłać jedną wiadomość sms.

11. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

12. Akceptacja regulaminu przez użytkownika oznacza zapoznanie się z jego treścią i pełne jej zrozumienie.

13. Reklamacje należy składać pod adresem mobifunapps@gmail.com.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wycofanie usługi w dowolnym momencie.

Usługa jest dostępna w sieciach Orange, Era, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieciach wirtualnych MVNO.

Serwis SMS obsługuje cashmobile.pl

Kontakt: mobifunapps@gmail.com